โลโก้เว็บไซต์ คลิกนิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา เชียงราย ออกบูธบริการประชาชน ณ สหกรณ์อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

คลิกนิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา เชียงราย ออกบูธบริการประชาชน ณ สหกรณ์อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 16 พฤศจิกายน 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 252 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                งานคลินิกเทคโนโลยี กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมเปิดบูธในงานวันข้าวหอมมะลิและของดีอำเภอพร้าว ประจำปี 2562 ณ สหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 15 -16 พฤศจิกายน 2561 โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้นำเอาเตาอั้งโล่ไร้ควัน(เตาแก๊สซิไฟเออร์) ซึ่งเป็นเตาที่มีลักษณะการทำงานคล้ายกับเต้าอั้งโล่แต่สามารถกำจัดควันที่ออกมาได้หมดสิ้นโดยให้พลังงานความร้อนที่มากกว่าเตาอั้งโล่ทั่วไป และมีค่าใช้จ่ายต่อเตาในราคาหลักร้อยซึ่ง ได้สามารถเรียกความสนใจจากชาวบ้านได้อย่างมากออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา