โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย ประชุมหารือกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดเชียงราย ในการจัดตั้งศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถฯ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย ประชุมหารือกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดเชียงราย ในการจัดตั้งศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถฯ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 20 พฤศจิกายน 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 354 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            วันนี้(20 พฤศจิกายน 2561) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร  มูลปา รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบ มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์  ทิพจร รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมประชุมกับผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดเชียงราย ในการจัดตั้งศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา 26/4(2) ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2557 ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดเชียงราย ณ อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา เชียงราย ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา