โลโก้เว็บไซต์ นศ.สาขาการจัดการ จัดโครงการ MG Inspiring Thoughts 2018 ฝึกประสบการณ์จากการเรียนรู้นอกห้องเรียน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

นศ.สาขาการจัดการ จัดโครงการ MG Inspiring Thoughts 2018 ฝึกประสบการณ์จากการเรียนรู้นอกห้องเรียน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 19 พฤศจิกายน 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 448 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              นักศึกษาหลักสูตรการจัดการธุรกิจ ระดับปริญญาตรี 2 ปีต่อเนื่องและระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย จัดโครงการ MG Inspiring Thoughts 2018 ในรายวิชาการบริหารโครงการ 12–011-403 รหัสวิชา BBABA211 ในภาคเรียนที่ 1/2561 เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ และสามารถนำความรู้ทักษะที่ได้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนต่อไป โดยกิจกรรม "ศึกษาดูงาน" MG รุ่นใหม่ ดูให้เข้าใจ ทำให้เข้าถึง จึงจะสำเร็จ ระหว่างวันที่ 12 – 15 พฤศจิกายน 2561 เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเปิดโลกทัศน์และได้รับประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนจากหน่วยงานที่มีชื่อเสียง สามารถที่จะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในอนาคตต่อไป ณ โรงคั่วกาแฟ คาเฟ่ อเมซอน เขตอำเภอ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา และบริษัท ซีพีเอฟ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เขตมีนบุรี ศึกษาการผลิตและเยี่ยมชมกระบวนการผลิต โดยมีอาจารย์ธนีนุช เร็วการ เป็นที่ปรึกษาโครงการ

>>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกที่นี่<<<


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา