โลโก้เว็บไซต์ สาขาการบัญชีดำเนินโครงการ Clean Accounting Ep. 1 ตอน : เปิดซิง Cleansing บ้านเฮา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

สาขาการบัญชีดำเนินโครงการ Clean Accounting Ep. 1 ตอน : เปิดซิง Cleansing บ้านเฮา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 13 พฤศจิกายน 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 361 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                     เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 นักศึกษาสาขาการบัญชี จัดกิจกรรมในโครงการ Clean Accounting  เป็นการสร้างความรักและสามัคคีในหมู่คณะ และสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรุ่น โดยการทำความสะอาดและจัดห้องเรียน ดูแลอุปกรณ์การเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมต่อการเปิดภาคเรียนที่สอง สร้างภูมิทัศนที่ดีส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา และร่วมกันรับประทานอาหารร่วมกัน โดยได้เงินสมทบจากการดำเนินกิจกรรมต่างๆ จากรุ่นพี่ศิษย์เก่าสาขาการบัญชี มาซื้อวัตถุดิบแล้วช่วยกันทำอาหาร  ณ ห้องเรียนประจำสาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร. ล้านนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา