โลโก้เว็บไซต์ 2018-11-13 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2018-11-13


สาขาการบัญชีดำเนินโครงการ Clean Accounting Ep. 1 ตอน : เปิดซิง Cleansing บ้านเฮา
อังคาร 13 พฤศจิกายน 2561 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

                     เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 นักศึกษาสาขาการบัญชี จัดกิจกรรมในโครงการ Clean Accounting  เป็นการสร้างความรักและสามัคคีในหมู่คณะ และสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรุ่น โดยการทำความสะอาดและจัดห้องเรียน ดูแลอุปกรณ์การเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมต่อการเปิดภาคเรียนที่สอง สร้างภูมิทัศนที่ดีส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา และร่วมกันรับประทานอาหารร่วมกัน โดยได้เงินสมทบจากการดำเนินกิจกรรมต่างๆ จากรุ่นพี่ศิษย์เก่าสาขาการบัญชี มาซื้อวัตถุดิบแล้วช่วย... >> อ่านต่อ


ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
อังคาร 13 พฤศจิกายน 2561 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงราย เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงราย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา