โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย รับมอบโรงผลิตน้ำดื่มสะอาดพร้อมบ่อบาดาล จากสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 ลำปาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย รับมอบโรงผลิตน้ำดื่มสะอาดพร้อมบ่อบาดาล จากสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 ลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 30 ตุลาคม 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 993 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            วันที่ 30 ตุลาคม 2561 นายศักดิ์ฉลาด  ศรีวิชา ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 ลำปาง กรมทรัพยากรน้ำบาดาล  ได้ส่งมอบบ่อบาดาลพร้อมอุปรกรณ์ในการผลิตน้ำดื่มให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย  ตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้กับสถาศึกษาทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านกระบวนการผลิตน้ำดื่ม การซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบ ตลอดจนการบริหารจัดการ ณ โรงผลิตน้ำดื่มสะอาด มทร.ล้านนา เชียงราย  ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา