โลโก้เว็บไซต์ 2018-10-30 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2018-10-30

มทร.ล้านนา เชียงราย รับมอบโรงผลิตน้ำดื่มสะอาดพร้อมบ่อบาดาล จากสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 ลำปาง
อังคาร 30 ตุลาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

            วันที่ 30 ตุลาคม 2561 นายศักดิ์ฉลาด  ศรีวิชา ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 ลำปาง กรมทรัพยากรน้ำบาดาล  ได้ส่งมอบบ่อบาดาลพร้อมอุปรกรณ์ในการผลิตน้ำดื่มให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย  ตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้กับสถาศึกษาทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านกระบวนการผลิตน้ำดื่ม การซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบ ตลอดจนการบริหารจัดการ ณ โรงผลิตน้ำดื่มสะอาด มทร.ล้านนา เชียงราย   ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 5 ทั้งหมด 5


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา