โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย หารือกับอำเภอเชียงของ ในการจัดนิทรรศการนวัตกรรมยางพารา ในงานเทศกาลยางพารานานาชาติภาคเหนือครั้งที่ 1 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย หารือกับอำเภอเชียงของ ในการจัดนิทรรศการนวัตกรรมยางพารา ในงานเทศกาลยางพารานานาชาติภาคเหนือครั้งที่ 1

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 26 ตุลาคม 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 418 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            วันนี้ (26 ตุลาคม 2561) ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัตร  มูลปา รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมประชุมกับ นายทัศนัย  สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เพื่อหารือการดำเนินงานการจัดนิทรรศการนวัตกรรมยางพารา ในงานเทศกาลยางพารานานาชาติภาคเหนือครั้งที่ 1 ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 5-11 ตุลาคม 2561  ณ อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงราย  ซึ่ง มทร.ล้านนา เชียงราย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการใช้ยางพาราให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น ยังส่งผลต่อเกษตรชาวสวนยางให้สามารถขายยางพาราในราคารที่สูงขึ้น จึงได้คิดพัฒนาการสร้างถนนยางพาราโดยใช้ยางพาราเป็นส่วนสำคัญในการผสมกับวัตถุอื่นๆ ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา