โลโก้เว็บไซต์ 2018-10-26 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2018-10-26

มทร.ล้านนา เชียงราย หารือกับอำเภอเชียงของ ในการจัดนิทรรศการนวัตกรรมยางพารา ในงานเทศกาลยางพารานานาชาติภาคเหนือครั้งที่ 1
ศุกร์ 26 ตุลาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

            วันนี้ (26 ตุลาคม 2561) ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัตร  มูลปา รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมประชุมกับ นายทัศนัย  สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เพื่อหารือการดำเนินงานการจัดนิทรรศการนวัตกรรมยางพารา ในงานเทศกาลยางพารานานาชาติภาคเหนือครั้งที่ 1 ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 5-11 ตุลาคม 2561  ณ อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงราย  ซึ่ง มทร.ล้านนา เชียง... >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา