โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมมือกับ บริษัท เบญญาแทคเตอร์ จำกัด สร้างบัณฑิตที่ตรงตามความต้องการของแรงงานตลาด | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา ร่วมมือกับ บริษัท เบญญาแทคเตอร์ จำกัด สร้างบัณฑิตที่ตรงตามความต้องการของแรงงานตลาด

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 25 ตุลาคม 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 422 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             วันที่ 25 ตุลาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร มูลปา รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบ พร้อมด้วยผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาต้นแบบการศึกษารูปแบบฯ (WiL) เข้าร่วมประชุมร่วมกับคณาจารย์ มทร.ล้านนา พื้นที่น่าน ถึงแนวทางการจัดทำโครงการฯ และร่วมปรึกษาหารือความร่วมมือทางวิชาการฯ กับ บริษัทเบญญาแทคเตอร์จำกัด ณ บริษัทเบญญาแทคเตอร์ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่านออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา