โลโก้เว็บไซต์ 2018-10-25 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2018-10-25

มทร.ล้านนา ร่วมมือกับ บริษัท เบญญาแทคเตอร์ จำกัด สร้างบัณฑิตที่ตรงตามความต้องการของแรงงานตลาด
พฤหัสบดี 25 ตุลาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

             วันที่ 25 ตุลาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร มูลปา รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบ พร้อมด้วยผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาต้นแบบการศึกษารูปแบบฯ (WiL) เข้าร่วมประชุมร่วมกับคณาจารย์ มทร.ล้านนา พื้นที่น่าน ถึงแนวทางการจัดทำโครงการฯ และร่วมปรึกษาหารือความร่วมมือทางวิชาการฯ กับ บริษัทเบญญาแทคเตอร์จำกัด ณ บริษัทเบญญาแทคเตอร์ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา