โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย ประชุมความร่วมมือการจัดการศึกษาวิชาชีพด้านเทคโนโลยีระหว่างอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย ประชุมความร่วมมือการจัดการศึกษาวิชาชีพด้านเทคโนโลยีระหว่างอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 24 ตุลาคม 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 632 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัตร  มูลปา รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย  ประชุมความร่วมมือการจัดการศึกษาวิชาชีพด้านเทคโนโลยีระหว่างอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา โดยมีคณะผู้บริหารจากสถาบันอาชีวศึกษา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์ นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 และผู้บริหารจากวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วิทยาลัยเทคนิคแพร่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่และวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย  เข้าร่วมประชุม ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 จังหวัดพะเยา

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา