โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมวันนี้  (9 ตุลาคม 2561)  ณ มทร.ล้านนา เชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

กิจกรรมวันนี้ (9 ตุลาคม 2561)  ณ มทร.ล้านนา เชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 9 ตุลาคม 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 411 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           กิจกรรมวันนี้ (9 ตุลาคม 2561)  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย สำหรับตึกวิศวกรรมอุตสาหการ มีการจัดการเรียนการสอนของโครงการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานในรูปแบบโรงเรียนในโรงงาน (WiL) โดยในวันนี้นักศึกษาจะได้รับโจทย์ในกรทำชิ้นงานซึ่งต้องใช้ทักษะททางด้านวิศวกรรมเข้ามาช่วยในการทำผลงานออกมา โดยมีอาจารย์และพี่ๆ จากสาขาวิศวกรรมอุตสาหการคอยให้คำแนะนำและช่วยเหลือ ตัดไปที่ตึกหลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ได้จัดค่ายอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์  ประจำปี 2561 ซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย กับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ซึ่งเป็นการนำความรู้ทางด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์มาให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาได้เรียนรู้ โดยแบ่งเป็นฐานความรู้ต่างๆ อาทิ การบัดกรี การต่อวงอิเล็กทรอนิกส์ การเรียนรู้เรื่อง RLC กฏของโอห์ม ไอโอด เป็นต้น 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

>>>ภาพกิจกรรมโครงการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานในรูปแบบโรงเรียนในโรงงาน (WiL)<<<

>>>ภาพกิจกรรมค่ายอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์  ประจำปี 2561<<<


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา