โลโก้เว็บไซต์ โครงการค่ายอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์  ประจำปี 2561 โดยหลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับ NECTEC  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

โครงการค่ายอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์  ประจำปี 2561 โดยหลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับ NECTEC

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 8 ตุลาคม 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 933 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              หลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) จัดโครงการค่ายอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์  ประจำปี 2561 ในระหว่างวันที่ 8-12 ตุลาคม 2561 ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนไทยเกิดทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมการโครงการ ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล1 (บ้านเก่า) ,โรงเรียนบ้านโป่งแดง ,โรงเรียนป่าแดงวิทยา ,โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา ,โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ,โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ,โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า

>>>กิจกรรมเพิ่มเติมคลิกที่นี่<<<


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา