โลโก้เว็บไซต์ 2018-10-08 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2018-10-08

โครงการค่ายอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์  ประจำปี 2561 โดยหลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับ NECTEC
จันทร์ 8 ตุลาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม ข่าวอบรม/เสวนา

              หลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) จัดโครงการค่ายอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์  ประจำปี 2561 ในระหว่างวันที่ 8-12 ตุลาคม 2561 ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนไทยเกิดทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมการโครงการ ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล1 (บ้านเก่า) ,โรงเรียนบ้านโป่งแด... >> อ่านต่อ

ประชุมเตรียมความพร้อมในการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
จันทร์ 8 ตุลาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

            วันนี้ (8 ตุลาคม 2561) ผู้ช่วยศาสตราจารย์.สิทธิชัย  จีนะวงษ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา   พร้อมกลุ่มงานในสังกัดกองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย  ประชุมร่วมกับหลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562   ณ  ชั้น 2  ห้องประชุมลีลาวดี อาคารวิทยบริการ มทร.ล้านนา เชียงราย ข่าว:กิ่งกานต์  สาริวาท ภาพ:พรรณิภา  เครือวัลย์ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 9 ทั้งหมด 9


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา