โลโก้เว็บไซต์ นศ. มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการเติมความฝัน ปันน้ำใจให้แก่น้องผู้ยากไร้ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

นศ. มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการเติมความฝัน ปันน้ำใจให้แก่น้องผู้ยากไร้

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 6 ตุลาคม 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 601 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                ณ บ้านสานรัก อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ในรายวิชาองค์การและการจัดการ ได้จัดโครงการ “เติมความฝัน ปันน้ำใจ” ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการ “จิตอาสา นำปัญญา พาความสุข” เมื่อวันเสาร์ ที่ 6 ตุลาคม 2561 ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือ การบริจาคสิ่งของ และการจัดกิจกรรมที่สร้างความสุขแก่น้องผู้ยากไร้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาจิตอาสา และช่วยเหลือสังคม ตลอดจนฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตามในสังคมต่อไป โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร  ทิพย์ศรี เป็นผู้สอนและที่ปรึกษาโครงการ

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา