โลโก้เว็บไซต์ 2018-10-06 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2018-10-06

นศ. มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการเติมความฝัน ปันน้ำใจให้แก่น้องผู้ยากไร้
เสาร์ 6 ตุลาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

                ณ บ้านสานรัก อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ในรายวิชาองค์การและการจัดการ ได้จัดโครงการ “เติมความฝัน ปันน้ำใจ” ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการ “จิตอาสา นำปัญญา พาความสุข” เมื่อวันเสาร์ ที่ 6 ตุลาคม 2561 ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือ การบริจาคสิ่งของ และการจัดกิจกรรมที่สร้างความสุขแก่น้องผู้ยากไร้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาจิตอาสา และช่วยเหลือสังค... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา