โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประชาสัมพันธ์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 8 ตุลาคม 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 117 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา