โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อเพิ่มความรู้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อเพิ่มความรู้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 8 ตุลาคม 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 92 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา