โลโก้เว็บไซต์ ประชุมเตรียมความพร้อมในการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประชุมเตรียมความพร้อมในการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 8 ตุลาคม 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 278 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            วันนี้ (8 ตุลาคม 2561) ผู้ช่วยศาสตราจารย์.สิทธิชัย  จีนะวงษ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา   พร้อมกลุ่มงานในสังกัดกองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย  ประชุมร่วมกับหลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562   ณ  ชั้น 2  ห้องประชุมลีลาวดี อาคารวิทยบริการ มทร.ล้านนา เชียงราย

ข่าว:กิ่งกานต์  สาริวาท

ภาพ:พรรณิภา  เครือวัลย์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา