โลโก้เว็บไซต์ นศ.การตลาดจัดสัมมนาเรื่อง กระบวนทัศน์ใหม่การตลาด 4.0 หัวข้อ จะทำอย่างไร เมื่อลูกค้าเปลี่ยนไป วันนี้การตลาดมีคำตอบ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

นศ.การตลาดจัดสัมมนาเรื่อง กระบวนทัศน์ใหม่การตลาด 4.0 หัวข้อ จะทำอย่างไร เมื่อลูกค้าเปลี่ยนไป วันนี้การตลาดมีคำตอบ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 3 ตุลาคม 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 1175 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             นักศึกษาหลักสูตรการตลาด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เชียงราย จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "กระบวนทัศน์ใหม่การตลาด (Value Co-Creation Process) การตลาดยุคใหม่ Thailand 4.0 ในหัวข้อ จะทำอย่างไร เมื่อลูกค้าเปลี่ยนไป วันนี้การตลาดมีคำตอบ" เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์  พงศกรรังศิลป์  หัวหน้าศูนย์ให้คำปรึกษาทางด้านบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นักวิชาการด้านตลาดแนวใหม่ นักสร้างแบรนด์ นักวิจัยดีเด่น มาบรรยายให้ความรู้ โดยมี ดร.ชไมพร  รัตนเจริญชัย รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และคณาจารย์ มทร.ล้านนา เชียงราย ให้การต้อนรับ ในการสัมมนาครั้งนี้ได้มีคณะครูและนักเรียนจากสถานศึกษาภายนอกเข้าร่วมรับฟังร่วม 200 คน อาทิ มหาวิทยาลัยราชภัฎ เชียงราย วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย  วิทยาลัย เชียงราย วิทยาลัยอาชีวะจังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 2 อาคารวิทยบริการฯ มทร.ล้านนา เชียงราย

>>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกที่นี่<<<


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา