โลโก้เว็บไซต์ 2018-10-03 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2018-10-03

ร่างเอกสารประกวดราคา งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อการวิจัยในตลาดเงินทุน
พุธ 3 ตุลาคม 2561 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่ร่างประกาศซื้อ ร่างเอกสารประกวดราคา งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อการวิจัยในตลาดเงินทุน หากต้องการเสนอแนะและวิจารณ์ ให้ส่งหนังสือไปยัง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ตั้งแต่วันที่ 4 – 8 ตุลาคม 2561 >>>ไฟล์แนบ >> อ่านต่อ


นศ.การตลาดจัดสัมมนาเรื่อง กระบวนทัศน์ใหม่การตลาด 4.0 หัวข้อ จะทำอย่างไร เมื่อลูกค้าเปลี่ยนไป วันนี้การตลาดมีคำตอบ
พุธ 3 ตุลาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

             นักศึกษาหลักสูตรการตลาด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เชียงราย จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "กระบวนทัศน์ใหม่การตลาด (Value Co-Creation Process) การตลาดยุคใหม่ Thailand 4.0 ในหัวข้อ จะทำอย่างไร เมื่อลูกค้าเปลี่ยนไป วันนี้การตลาดมีคำตอบ" เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์  พงศกรรังศิลป์  หัวหน้าศูนย์ให้คำปรึกษาทางด้านบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นักวิชาการด้... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา