โลโก้เว็บไซต์ ร่าง งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการกราฟฟิกและสื่อหลากมิติ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ร่าง งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการกราฟฟิกและสื่อหลากมิติ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 1 ตุลาคม 2561 โดย ยุทธนา ปัญญาวงค์ จำนวนผู้เข้าชม 195 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เผยแพร่ร่างประกาศซื้อ ร่างเอกสารประกวดราคา งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการกราฟฟิกและสื่อหลากมิติ
หากต้องการเสนอแนะและวิจารณ์ ให้ส่งหนังสือไปยัง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
ตั้งแต่วันที่ 3 – 5 ตุลาคม 2561

>>>ไฟล์แนบ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา