โลโก้เว็บไซต์ ภาพบรรยากาศการเรียนการสอนปรับพื้น ครั้งที่ 1 โครงการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานในรูปแบบโรงเรียนในโรงงาน  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ภาพบรรยากาศการเรียนการสอนปรับพื้น ครั้งที่ 1 โครงการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานในรูปแบบโรงเรียนในโรงงาน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 1 ตุลาคม 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 927 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           ภาพบรรยากาศการเรียนเรียนการสอนปรับพื้น ครั้งที่ 1 (วันแรก) ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างพื้นฐานด้านวิชาการและวิชาชีพของนักศึกษาภายใต้โครงการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานในรูปแบบโรงเรียนในโรงงาน ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการ บริษัท สยามมิชลิน จำกัด กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ซึ่่งนักเรียนในโครงการนี้จะจะได้ฝึกประสบการณ์จากการทำงานจริง คือ เรียนไปด้วยและทำงานไปด้วย และได้รับค่าตอบแทนในระหว่างเรียน ร่วมทั้งค่าที่พักและรถรับส่ง เรียนจบ สามารถทำงานกับบริษัทสยามมิชลิน จำกัด ได้ทันที สำหรับนักเรียนคนไหนที่สนใจเข้าร่วมโครงการนี้ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 053-723-979 ต่อ 1110-1113 ในวันเวลาราชการค่ะ

>>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมที่นี่<<<


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา