โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์ครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนโปรแกรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประชาสัมพันธ์ครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนโปรแกรม

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 26 กันยายน 2561 โดย ยุทธนา ปัญญาวงค์ จำนวนผู้เข้าชม 149 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 เพลิน เพ ลา สถาบันสอนพิเศษเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรม และการสร้างเกม มีความประสงค์จัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อเพิ่มความรู้ให้แก่นักศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ในหลักทฤษฎี 

หลักการปฏิบัติด้านการเขียนโปรแกรม และการนำความรู้ไปต่อยอดทางธุรกิจหรือทำโปรเจคจบของนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือระดับสูงขึ้นไป อีกทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านประสบการณ์ในการทำงานโปรแกรมเมอร์แก่นักศึกษาในมหาวิทยาลัย

>>> รายละเอียดหลักสูตร  

>>> Portfolio

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 

บริษัท โลคัล ทีนเรนเจอร์ จำกัด

โทรศัพท์ : 053-272-029

ฝ่ายประสานงาน :

1. วริณพร ชัยชมภู 

โทรศัพท์ : 083-3220027

Email: gg.gigagu@gmail.com

2. ช่อผกา สายเครืออุด

โทรศัพท์ : 097-9954835

Email : cs.chorpaka38@gmail.com

3. กันณิกา คำลือ 

โทรศัพท์ : 090-5652404

Email : kannikar.kamlue@gmail.com


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา