โลโก้เว็บไซต์ 2018-09-26 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2018-09-26

ประชาสัมพันธ์ครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนโปรแกรม
พุธ 26 กันยายน 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

 เพลิน เพ ลา สถาบันสอนพิเศษเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรม และการสร้างเกม มีความประสงค์จัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อเพิ่มความรู้ให้แก่นักศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ในหลักทฤษฎี  หลักการปฏิบัติด้านการเขียนโปรแกรม และการนำความรู้ไปต่อยอดทางธุรกิจหรือทำโปรเจคจบของนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือระดับสูงขึ้นไป อีกทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านประสบการณ์ในการทำงานโปรแกรมเมอร์แก่นักศึกษาในมหาวิทยาลัย >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา