โลโก้เว็บไซต์ โครงการถ่ายทอดนโยบายเพื่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา ณ มทร.ล้านนา เชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

โครงการถ่ายทอดนโยบายเพื่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา ณ มทร.ล้านนา เชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 20 กันยายน 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 423 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           วันที่ 20 กันยายน 2561 รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี ผศ.นิวัตร มูลปา รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบ รศ.ธีรศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา นางสาวสุรีย์พร ใหญ่สง่า รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสวัสดิการ นายสุรพล ใจวงศ์ษา องอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ลงพื้นที่ มทร.ล้านนา เชียงราย ตามโครงการการจัดประชุมสัมมนาโครงการถ่ายทอดนโยบายเพื่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมกาสะลอง อาคารวิทยบริการ มทร.ล้านนา เชียงราย โดยมีคณาจารย์ บุคลากร มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมรับฟังการแถลงนโยบายแนวทางการบริหาร ร่วมทั้งสอบถามข้อสงสัยต่างๆและแสดงความคิดเห็น

>>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกที่นี่<<<


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา