โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จัดประชุมเตรียมความพร้อมโครงการหลักสูตรการบิน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา จัดประชุมเตรียมความพร้อมโครงการหลักสูตรการบิน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 20 กันยายน 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 456 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

               วันที่ 20 พฤาภาคม 2561 รองศาสตราจารย์ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัตร มูลปา รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา และคณาจารย์หัวหน้าหลักสูตร มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมโครงการจัดทำหลักสูตรการบิน เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานโครงการหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตรการบินร่วมกับสถานประกอบการ รวมถึงแนวทางการออกแบบหลักสูตรและกิจกรรมการฝึกอบรม ตลอดจนแนวการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcome Assessment) ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา