โลโก้เว็บไซต์ ต้อนรับสมาชิกใหม่เข้าสู่ครอบครัว RL โครงการ RMUTL CARE ห่วงใยดูแลและแคร์กัน  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ต้อนรับสมาชิกใหม่เข้าสู่ครอบครัว RL โครงการ RMUTL CARE ห่วงใยดูแลและแคร์กัน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 20 กันยายน 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 310 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             วันนี้ (20 กันยายน 2561) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร มูลปา รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบ ปฎิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี พร้อมด้วยนางรัญชนา  นำอิน หัวหน้างานบุคลากร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ มอบถุงรับขวัญและแสดงความยินดี ต้อนรับสมาชิกใหม่ของครอบครัว RL บุตรสาว ของคุณสุทธิพงษ์  ยอดยา เจ้าหน้าที่เครื่องมือวัดฯ

ภาพ/ข่าว : กิ่งกานต์  สาริวาท


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา