โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงกับสถานประกอบการด้านโรงแรมในจ.สุราษฎร์ธานีเพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงกับสถานประกอบการด้านโรงแรมในจ.สุราษฎร์ธานีเพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 3 กันยายน 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 440 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             วันที่ 2 กันยายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร มูลปา รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบ ปฎิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะอาจารย์สาขาศิลปศาสตร์ หลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรมร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการผลิตบัณฑิตนักปฎิบัติด้านการโรงแรม ภายใต้การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (The School in Hotel) ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย กับ สมาคมโรงแรมและการท่องเที่ยวเกาะพะงัน ณ ที่ว่าการอำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานีออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา