โลโก้เว็บไซต์ 2018-09-03 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2018-09-03

มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงกับสถานประกอบการด้านโรงแรมในจ.สุราษฎร์ธานีเพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ
จันทร์ 3 กันยายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

             วันที่ 2 กันยายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร มูลปา รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบ ปฎิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะอาจารย์สาขาศิลปศาสตร์ หลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรมร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการผลิตบัณฑิตนักปฎิบัติด้านการโรงแรม ภายใต้การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (The School in Hotel) ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย กับ สมาคมโรงแรมและการท่องเที่ยวเกาะพะงัน ณ ที่ว่าการอำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมจัดกิจกรรม STEM ในงานกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์บูรณาการสะเต็มศึกษา ณ โรงเรียนป่าแดงวิทยา
จันทร์ 3 กันยายน 2561 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

            วันนี้ (3 กันยายน 2561) คณาจารย์และนักศึกษา  ทีมงานสะเต็ม ราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมจัดกิจกรรม STEM ในงานกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์บูรณาการสะเต็มศึกษา ณ โรงเรียนป่าแดงวิทยา อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย โดยได้นำเอากิจกรรมการสร้างสะพานใช้เป็นสื่อในการใช้หลัก STEM เข้ามาประยุกใช้  ในการเรียน ซึ่งมีนักเรียนในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าร่วมทั้งหมด 160 คน >>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิก<<... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา