โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมจัดกิจกรรม STEM ในงานกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์บูรณาการสะเต็มศึกษา ณ โรงเรียนป่าแดงวิทยา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมจัดกิจกรรม STEM ในงานกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์บูรณาการสะเต็มศึกษา ณ โรงเรียนป่าแดงวิทยา

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 3 กันยายน 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 1522 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            วันนี้ (3 กันยายน 2561) คณาจารย์และนักศึกษา  ทีมงานสะเต็ม ราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมจัดกิจกรรม STEM ในงานกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์บูรณาการสะเต็มศึกษา ณ โรงเรียนป่าแดงวิทยา อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย โดยได้นำเอากิจกรรมการสร้างสะพานใช้เป็นสื่อในการใช้หลัก STEM เข้ามาประยุกใช้  ในการเรียน ซึ่งมีนักเรียนในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าร่วมทั้งหมด 160 คน

>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิก<<

ภาพ/ข่าว: นางสาวกิ่งกานต์  สาริวาท


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา