โลโก้เว็บไซต์ บริหารธุรกิจ มทร.ล้านนา เชียงราย สร้างเครือข่ายกับ สายการบินไทยสมายล์ แอเวย์ ในการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

บริหารธุรกิจ มทร.ล้านนา เชียงราย สร้างเครือข่ายกับ สายการบินไทยสมายล์ แอเวย์ ในการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 31 สิงหาคม 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 1001 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันนี้ (31 สิงหาคม 2561) ดร.ชไมพร  รัตนเจริญชัย รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  ร่วมต้อนรับคุณทิพย์วรรณ  รังษีสุริโย เจ้าหน้าที่แผนกทรัพยากรบุคคลอาวุโส และคุณธนิดา  โลกะธรรมะ เจ้าหน้าที่แผนกทรัพยากรบุคคล จาก บริษัท ไทยสมายล์ แอร์เวย์ จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์ของการเข้าพบเยี่ยมชมในครั้งเพื่อสร้างเครือข่ายในการทำงานร่วมกัน ระหว่าง มทร.ล้านนา เชียงราย และบริษัท ไทยสมายล์ แอร์เวย์ จำกัด ในด้านการพัฒนานักศึกษาให้ตรงกับความต้องการของแรงงานตลาด  และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ ณ สายการบินไทยสมายล์ แอร์เวย์ พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนและสอบถามข้อมูลในการคัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมงานกับบริษัท ไทยสมายล์ แอร์เวย์ จำกัดด้วย

>>>ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกที่นี่<<<

ภาพ/ข่าว:กิ่งกานต์  สาริวาท


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา