โลโก้เว็บไซต์ ภาพบรรยากาศพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมทร.ล้านนา ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ภาพบรรยากาศพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมทร.ล้านนา ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2561

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 29 สิงหาคม 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 1198 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             วันที่ 28 สิงหาคม  2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

>>>ภาพบรรยากาศพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32<<<

ภาพ/ข่าว:กิ่่งกานต์  สาริวาท


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา