โลโก้เว็บไซต์ บุคลากร มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจในการปฏิบัติงานพิธีพระราชปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

บุคลากร มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจในการปฏิบัติงานพิธีพระราชปริญญาบัตร ครั้งที่ 32

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 25 สิงหาคม 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 214 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           วันที่ 25 สิงหาคม  2561 คณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจในการปฏิบัติงานพิธีพระราชปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องดุสิตา โรงแรม เอเชีย แอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี

>>>ภากิจกรรมเพิ่มเติมคลิกที่นี่<<<

ภาพ/ข่าว:กิ่งกานต์  สาริวาท


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา