โลโก้เว็บไซต์ 2018-08-25 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2018-08-25

บุคลากร มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจในการปฏิบัติงานพิธีพระราชปริญญาบัตร ครั้งที่ 32
เสาร์ 25 สิงหาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

           วันที่ 25 สิงหาคม  2561 คณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจในการปฏิบัติงานพิธีพระราชปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องดุสิตา โรงแรม เอเชีย แอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี >>>ภากิจกรรมเพิ่มเติมคลิกที่นี่<<< ภาพ/ข่าว:กิ่งกานต์  สาริวาท >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา