โลโก้เว็บไซต์ เปิดตัวแบรนด์เมล็ดกาแฟคั่ว Hom...PangKhon | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

เปิดตัวแบรนด์เมล็ดกาแฟคั่ว Hom...PangKhon

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 24 สิงหาคม 2561 โดย ยุทธนา ปัญญาวงค์ จำนวนผู้เข้าชม 799 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมกิจกรรมเปิดตัวแบรนด์เมล็ดกาแฟคั่ว Hom...PangKhon
ของวิสาหกิจชุมชนกาแฟปางขอน
โครงการย่อยที่1การพัฒนากลุ่มอาชีพ โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน
หมู่บ้านปางขอนฯ ประจำปี 2561
 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงราย ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2561 ชั้น1

 

 


คลังรูปภาพ : Hom...PangKhon


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา