โลโก้เว็บไซต์ บุคลากร มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมโครงการการเตรียมความพร้อมในการขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงงตำแหน่งระดับชำนาญการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

บุคลากร มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมโครงการการเตรียมความพร้อมในการขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงงตำแหน่งระดับชำนาญการ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 3 สิงหาคม 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 173 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  จัดโครงการ “การเตรียมความพร้อมในการขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงงตำแหน่งระดับชำนาญการ” โดยมีพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด มทร.ล้านนา เชียงราย ซึ่งผ่านการประเมินวิเคราะห์ค่างานฯ และข้าราชการฯ ระดับชำนาญการพิเศษ ในฐานะพี่เลี้ยง เข้าร่วมโครงการฯ เมื่อวันที่ ๑ – ๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมพนา แกรนด์ แอทนาธา เชียงใหม่ชิค จังเกิล รีสอร์ท อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

รายงาน:กิ่งกานต์  สารืวาทออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา