โลโก้เว็บไซต์ 2018-08-03 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2018-08-03

ทีมสะเต็มราชมงคลล้านนา ร่วมกับ (สวทช.) ภาคเหนือและ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรมแข่งขันสิ่งประดิษฐ์จากกระบวนการคิดแบบสะเต็ม
ศุกร์ 3 สิงหาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวอบรม/เสวนา

                 วันนี้ (3 สิงหาคม 2561) ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัตร  มูลปา  รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบ เป็นประธานเปิดกิจกรรมการจัดทำสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม แบบ STEM Education ในโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 2 อาาคารวิทยบริการฯ มทร.ล้านนา เชียงราย โดยเป็นความร่วมมือในการทำงานระหว่าง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ภาคเหนือ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, มทร.ล้านนา เชียงราย และทีมสะเต็มร... >> อ่านต่อ


บุคลากร มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมโครงการการเตรียมความพร้อมในการขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงงตำแหน่งระดับชำนาญการ
ศุกร์ 3 สิงหาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  จัดโครงการ “การเตรียมความพร้อมในการขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงงตำแหน่งระดับชำนาญการ” โดยมีพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด มทร.ล้านนา เชียงราย ซึ่งผ่านการประเมินวิเคราะห์ค่างานฯ และข้าราชการฯ ระดับชำนาญการพิเศษ ในฐานะพี่เลี้ยง เข้าร่วมโครงการฯ เมื่อวันที่ ๑ – ๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมพนา แกรนด์ แอทนาธา เชียงใหม่ชิค จังเกิล รีสอร์ท อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ รายงาน:กิ่งกานต์  สารืวาท >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา