โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรม STEM ให้กับนักเรียนโรงเรียนพานพิทยาคม จังหวัดเชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรม STEM ให้กับนักเรียนโรงเรียนพานพิทยาคม จังหวัดเชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 8 สิงหาคม 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 711 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            วันที่ 8 สิงหาคม 2561ทีมงานสะเต็ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรม Straw roller coaster ให้กับนักเรียนโรงเรียนพานพิทยาคม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ตามโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง โดยให้นักเรียนได้ฝึกกระบวนการคิดแบบ STEM คือการนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology)  วิศวกรรมศาสตร์(Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) มาบูรณาการความรู้ที่เคยเรียนมาสร้างสิ่งประดิษฐ์ในแบบของตนเอง สร้างความสนุกสนาน ความสุขในการเรียนรู้ ได้รับความรู้ใหม่ๆที่ยังไม่ได้เรียน เป็นเรียนรู้ด้วยความเข้าใจ ณ โรงเรียนพานพิทยาคม จังหวัดเชียงราย
>>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกที่นี่<<<
ภาพ/ข่าว:กิ่งกานต์  สาริวาท


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา