โลโก้เว็บไซต์ แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่มีต่อบัณฑิต ของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่มีต่อบัณฑิต ของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 6 สิงหาคม 2561 โดย นายณรงค์ฤทธิ์ สมใจ จำนวนผู้เข้าชม 212 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา