โลโก้เว็บไซต์ 2018-08-06 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2018-08-06

สาขาวิทยาศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับ เทศบาลนครเชียงราย จัดโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนดอยสะเก็นด้านการเตรียมความพร้อมสู่การทำเกษตรอินทรีย์
จันทร์ 6 สิงหาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม ข่าวอบรม/เสวนา

           สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมกับ เทศบาลนครเชียงราย  จัดโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนดอยสะเก็นด้านการเตรียมความพร้อมสู่การทำเกษตรอินทรีย์ โดยมีนายวันชัย  จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน  และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย  จีนะวงษ์  ผู้อำนวยการกองการศึกษา เชียงราย  มทร.ล้านนา เชียงราย กล่าวรายงาน โดยโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนดอยสะเก็นด้านการเตรียมความพร้อมสู... >> อ่านต่อ


แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่มีต่อบัณฑิต ของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
จันทร์ 6 สิงหาคม 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลดเอกสาร 1.แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่มีต่อบัณฑิต สาขาศิลปศาสตร์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  2.แบบประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตโดยสถานประกอบการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 3. >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา