โลโก้เว็บไซต์ ทีมสะเต็มราชมงคลล้านนา ร่วมกับ (สวทช.) ภาคเหนือและ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรมแข่งขันสิ่งประดิษฐ์จากกระบวนการคิดแบบสะเต็ม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ทีมสะเต็มราชมงคลล้านนา ร่วมกับ (สวทช.) ภาคเหนือและ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรมแข่งขันสิ่งประดิษฐ์จากกระบวนการคิดแบบสะเต็ม

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 3 สิงหาคม 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 951 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                 วันนี้ (3 สิงหาคม 2561) ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัตร  มูลปา  รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบ เป็นประธานเปิดกิจกรรมการจัดทำสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม แบบ STEM Education ในโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 2 อาาคารวิทยบริการฯ มทร.ล้านนา เชียงราย โดยเป็นความร่วมมือในการทำงานระหว่าง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ภาคเหนือ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, มทร.ล้านนา เชียงราย และทีมสะเต็มราชมงคลล้านนา เป็นการต่อยอดจากค่ายบูรณาการ STEM กับภูมิปัญญาท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดเมื่อวันที่  14-15 มิถุนายนที่ผ่านมา โดยในวันนี้นักเรียนที่ได้ผ่านการเรียนรู้กระบวนการคิดแบบสะเต็ม จะได้นำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ที่ "ทำได้ ใช้ได้ และขายได้" โดยกลุ่มที่ได้รับรางวัลได้แก่กลุ่มเครื่องกรองน้ำบ่อกุ้ง จากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงราย ได้รับเงินรางวัล 4,000  บาท และเป็นตัวแทนในการแข่งขันในระดับนต่อไป และในช่วงบ่ายได้รับเกียรติจาก“ บ้านผลไม้” (FRUIT HOUSE) มาบรรยายให้ความรู้ในการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์และความเป็นมาก่อนจะมาเป็น ธุรกิจขนาดใหญ่ที่ส่งสินค้าให้กับหน่วยงานต่างๆ อาทิ การบินไทย S&P ผึ้งน้อยเบเกอรี่ เป็นต้น ซึ่งกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ จะต้องมีการคิดค้นและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการผลิตภัณฑ์ เช่น เครื่องอบที่สามารถอบผลไม้ได้ในปริมาณมากๆและสามารถกระจายความร้อนได้ทั่วถึง การพัฒนาเครื่องมือที่สามารถทำรูปแบบของสินค้าให้มีความโดดเด่นแตกต่างและสามารถตอบโจทย์ปัญหาของลูกค้าได้เป็นอย่างดี
>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิก<<
ภาพ/ข่าว:กิ่งกานต์  สาริวาท


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา