โลโก้เว็บไซต์ กองการศึกษา  มทร.ล้านนา เชียงราย ติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัย (Smart City) 2561  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

กองการศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย ติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัย (Smart City) 2561

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 2 สิงหาคม 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 568 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            วันนี้ (2 สิงหาคม 2561) เวลา 9.00 น. งานวิจัยและบริการวิชาการ คลินิกเทคโนโลยี กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดประชุมการรายงานความก้าวหน้า โครงการวิจัย  ครั้งที่ 1 ตามโครงการวิจัยด้านการส่งเสริมศักยภาพและสนับสนุนการวิจัยยกระดับคุณภาพชีวิต/ชุมชน จังหวัดเชียงราย (Smart City) 2561 โดยมีคณะกรรมภารภายในเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอ ณ ห้องประชุม 3 อาคารอำนวยการ  มทร.ล้านนา เชียงราย 

>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิก<<

ภาพ/ข่าว:กิ่งกานต์  สาริวาท


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา