โลโก้เว็บไซต์ 2018-08-02 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2018-08-02

ประกาศ เรื่อง การจำหน่ายสินค้า ดอกไม้ อาหารและเครื่องดืม งานวันซ้อมรับปริญญา ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
พฤหัสบดี 2 สิงหาคม 2561 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ เรื่อง การจำหน่ายสินค้า ดอกไม้ อาหารและเครื่องดืม งานวันซ้อมรับปริญญา ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย >> อ่านต่อ


กองการศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย ติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัย (Smart City) 2561
พฤหัสบดี 2 สิงหาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม ข่าวอบรม/เสวนา

            วันนี้ (2 สิงหาคม 2561) เวลา 9.00 น. งานวิจัยและบริการวิชาการ คลินิกเทคโนโลยี กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดประชุมการรายงานความก้าวหน้า โครงการวิจัย  ครั้งที่ 1 ตามโครงการวิจัยด้านการส่งเสริมศักยภาพและสนับสนุนการวิจัยยกระดับคุณภาพชีวิต/ชุมชน จังหวัดเชียงราย (Smart City) 2561 โดยมีคณะกรรมภารภายในเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอ ณ ห้องประชุม 3 อาคารอำนวยการ  มทร.ล้านนา เชียงราย  >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา