โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรม Group Discussion กับวิทยากร Professor Eric H Kesster, Ph.D  จาก Lubin Shool of Business, Pace University, USA | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

กิจกรรม Group Discussion กับวิทยากร Professor Eric H Kesster, Ph.D จาก Lubin Shool of Business, Pace University, USA

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 19 กรกฎาคม 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 844 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 19 กรกฎาคม 2561คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ นำโดย ดร.ชไมพร  รัตนเจริญชัย  รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรม Group Discussion ในหัวข้อ แนวทางการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนสำหรับการศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจในอนาคต และแนวโน้มและหัวข้อการวิจัยทางบริหารธุรกิจ กับวิทยากร Professor Eric H Kesster, Ph.D. Henry George Professor of Management, Pace University, USA  ณ ห้องนวัตกรรมการเรียนรู้ ชั้น 6 อาคารวิทยบริการ มทร.ล้านนา เชียงราย


ข่าว:กิ่งกาานต์  สาริวาทออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา