โลโก้เว็บไซต์ 2018-07-19 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2018-07-19

กิจกรรม Group Discussion กับวิทยากร Professor Eric H Kesster, Ph.D จาก Lubin Shool of Business, Pace University, USA
พฤหัสบดี 19 กรกฎาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 19 กรกฎาคม 2561คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ นำโดย ดร.ชไมพร  รัตนเจริญชัย  รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรม Group Discussion ในหัวข้อ แนวทางการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนสำหรับการศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจในอนาคต และแนวโน้มและหัวข้อการวิจัยทางบริหารธุรกิจ กับวิทยากร Professor Eric H Kesster, Ph.D. Henry George Professor of Management, Pace University, USA  ณ ห้องนวัตกรรมการเรียนรู้ ชั้น 6 อาคารวิทยบริการ มทร.ล้านนา เชียงราย ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา