โลโก้เว็บไซต์ การตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ 2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

การตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ 2561

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 11 กรกฎาคม 2561 โดย ยุทธนา ปัญญาวงค์ จำนวนผู้เข้าชม 290 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 งานกิจการ  กองการศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการตรวจสุขภาพของนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 
ณ ลานอาคารบริหารธุรกิจ มทร.ล้านนา เชียงราย เพื่อเก็บข้อมูลสุขภาพนักศึกษาในการรักษาพยาบาลเบื้องต้น
ของห้องพยาบาลและให้นักศึกษาได้ค้นพบปัญหาสุขภาพของตนเอง    ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2561  


----- เวลา 09.00 - 12.00 น.   คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
----- เวลา 13.00 - 16.00 น.   คณะวิศวกรรมศาสตร์ 


 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา