โลโก้เว็บไซต์ กำหนดการพิธีซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

กำหนดการพิธีซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 5 กรกฎาคม 2561 โดย ยุทธนา ปัญญาวงค์ จำนวนผู้เข้าชม 2687 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

กำหนดการพิธีซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร

ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๐

ในวันที่  ๑๐ – ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เชียงราย

...............................................................

 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ , คณะวิศวกรรมศาสตร์

>>> หนังสือแจ้งบัณฑิต
>>> แบบประเมินนายจ้าง
>>> การแต่งกายของบัณฑิต
>>> กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร
>>> หนังสือตอบรับ 

>>> ตอบรับเข้าร่วมพิธีฯออนไลน์ได้ที่นี่

วันศุกร์ที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

๐๗.๐๐ น. – ๐๘.๐๐ น.   บัณฑิตลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียนพร้อมชำระค่าใช้จ่าย

๐๘.๐๐ น. – ๐๘.๓๐ น.   รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เชียงราย กล่าวต้อนรับบัณฑิต

๐๘.๓๐ น. – ๐๙.๓๐ น.   ดูวีดิทัศน์พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร  ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารอำนวยการ  

                                     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เชียงราย

๐๙.๓๐ น. – ๑๐.๐๐ น.   รับประทานอาหารว่าง

๑๐.๐๐ น. – ๑๑.๓๐ น.   สาธิตวิธีการรับพระราชทานปริญญาบัตร (แยกตามฐานย่อย)

๑๑.๓๐ น. – ๑๒.๓๐ น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๒.๓๐ น. – ๑๓.๐๐ น.   บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์, บัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแถวและเดินไปยัง
                                    ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.   บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์,บัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์
                                    เข้าพิธีซ้อมย่อย รับพระราชทานปริญญาบัตร ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารอำนวยการ

๑๖.๐๐ น.                  เสร็จพิธีซ้อมย่อยฯ

หมายเหตุ :      ๑. บัณฑิตแต่งกายด้วยชุดนักศึกษา หรือ ชุดสุภาพเรียบร้อย รองเท้าที่ใช้สวมใส่วันรับจริง

           ๒. หากบัณฑิตแต่งกายไม่เรียบร้อย เช่น สวมใส่กางเกงยีนส์ , รองเท้าแตะ จะไม่อนุญาต

           บัณฑิตเข้าร่วมพิธีซ้อมย่อยฯ

                       ๓. บัณฑิตที่ไม่ผ่านการฝึกซ้อมย่อย และฝึกซ้อมใหญ่ไม่อนุญาตให้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

 

วันเสาร์ที่  ๑๑ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑

๐๗.๐๐ น. – ๐๘.๐๐ น.   ลงทะเบียน ณ หน้าตึกอำนวยการ

๐๘.๐๐ น. – ๐๙.๐๐ น.   ถ่ายภาพหมู่บัณฑิต

                                   (๐๘.๐๐ น. – ๐๘.๓๐ น.) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

                                   (๐๘.๓๐ น. – ๐๙.๐๐ น.) คณะวิศวกรรมศาสตร์    

๐๙.๐๐ น. – ๐๙.๓๐ น.   - บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์, บัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์

                                      ตั้งแถวและเดินไปยัง ณ ห้องประชุมใหญ่ มทร.ล้านนา เชียงราย

๐๙.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น.   - บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์,บัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์

                                        เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร (เสมือนจริง)

                                   - รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย กล่าวให้โอวาทแก่บัณฑิต
๑๒.๐๐ น.                     - เสร็จสิ้นพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร
                                     บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์, บัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์

หมายเหตุ  :     ๑. บัณฑิตแต่งกายด้วยชุดครุยวิทยฐานะ เสมือนรับจริงและบัณฑิตหญิงสวมถุงน่อง

                       ๒. บัณฑิตทุกท่านจะต้องตรงต่อเวลา ตามกำหนดการที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

                       เชียงราย 

 

 

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา