โลโก้เว็บไซต์ พิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ 2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

พิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ 2561

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 5 กรกฎาคม 2561 โดย ยุทธนา ปัญญาวงค์ จำนวนผู้เข้าชม 421 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

        มทร.ล้านนาเชียงราย จัดพิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ 2561 ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 โดยได้รับเกียรติจาก 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ ทิพจร  รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เขตพื้นที่เชียงราย มาเป็นประธานในพิธี
พร้อมทั้งทำการเจิมหนังสือ และอุปกรณ์การเรียน  ทั้งยังมอบโอวาทกล่าวตอนรับนักศึกษาใหม่ พร้อมทั้งทำการผูกข้อมือให้นักศึกษา
ร่วมกับคณะอาจารย์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการศึกษาต่อไป 
      ทั้งนี้ในพิธีนี้ยังได้มอบทุนการศึกษาแก่ นักศึกษาเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2560 และนักศึกษานำโดยนายกสโมสรนักศึกษา
มทร.ล้านนา เชียงราย กล่าวคำปฎิญาณสำหรับนักศึกษาในพิธีนี้ด้วย 


 

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา